Ad 728x90 Ad 240x90

Органи Асоцијације

Органи Асоцијације су Скупштина, Управни Одбор, Надзорни Одбор, директор Асоцијације и стручни  Одбори. 

Услуге које се пружају у оквиру Асоцијације

1.  Правнo саветовање и заштита интереса

2.  Књиговодствене и рачуноводствене услуге

3.  Регистрација, реорганизација, отварање и затварање правних и физичких лица

4.  Царинске и шпедиторске услуге за предузећа која се баве спољном трговином

5.  Широк спектар услуга у вези са некретнинама

6.  Све врсте осигурања

7.  Превод и овера докумената

8.  Бањски туризам

9.  Прерада и конзервисање воћа и поврћа

10. Услуге теретног транспорта

11. Аутомеханичарске услуге

12. Услуге помоћи у домаћинству