Ad 728x90 Ad 240x90

Obraćanje Ambasadora Rusije u Srbiji А.V.Čepurina

Poštovani prijatelji!

 

Za Rusiju Srbija predstavlja najvažnijeg političkog i trgovinsko-ekonomskog partnera na Balkanu. Naše zemlje povezuju snažne istorijske, kulturne i duhovne veze, decenije uzajamno korisne trgovinsko-ekonomske saradnje.

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo, da u poslednje vreme trgovinsko-ekonomska saradnja između Ruske Federacije i Republike Srbije dobija znatno viši nivo, uz tendenciju njegovog daljeg rasta. Rusija čvrsto drži jedno od prvih mesta među inostranim trgovinskim partnerima Srbije. Uvećavaju se investicije ruskih kompanija u njenu privredu. Sa većom pažnjom i konkretnije se razmatraju mogućnosti izvoza srpskih proizvoda u Rusiju.

Novo multimedijalno izdanje kataloga «JUGOSOVERO» predstavlja dobru priliku i pruža mogućnost ruskim poslovnim krugovima da prošire banku podataka o srpskim kompanijama, zainteresovanim za uspostavljanje poslovne saradnje.


Аleksandar V.Čepurin

Ambasador Ruske Federacije
u Republici Srbiji

( informacija  preuzeta sa sajta TPP RF u Srbiji)

comment closed