Ad 728x90 Ad 240x90

Мисија, циљеви и задаци

Мисија АПМСБ „Русија“

Руководећи се принципима слободе, поштењa и одговорности, наша мисија је развитак и напредак свих чланова АПМСБ „Русија“ у Србији, па тако и  привредника – руских сународника у Србији, у циљу постизања њиховог економског просперитета, заштите пословних интереса и друштвене одговорности.

Изражаваjући интересе чланова Асоцијације као послодавца на једној страни, и произвођаче роба и услуга на другој, АПМСБ „Русија“ планира да, према постојећем законодавству Републике Србије и Русије, активно учествује у јавном животу ових двеју држава, да учврсти и помогне промоцију предузетника малих и средњих предузећа у Србији ради ширења њихових активности, размењује искуства и контакте ради обострано корисне сарадње (овде се нагласак ставља на регионе Руске Федерације), а све то за добробит, између осталог, и наше руске заједнице у Србији. Помажемо почетницима и младим предузетницима који желе да покрену своје потенцијале и искористе своје могућности, поготово онима који су се тек обрели у Србији.

Циљеви АПМСБ „Русија“

Стратешки циљеви Асоцијације су:

– Активна подршка предузетницима малог и средњег бизниса (првенствено члановима Асоцијације) у процесу стварања профита, а затим и његово коришћење не само у личном, већ и у јавном интересу;

– Помоћ предузетницима при успостављању директих пословних контаката, помоћ у проналажењу партнера у Србији и Русији;

– Задовољавање потребе за сигурношћу, комуникацијом, самоостварењем и духовним развојем: у том смислу, чланови Асоцијације планирају да се активно укључе у добротворне сврхе у циљу подршке активности друштава руских сународника који живе у Србији, да помогну онима у невољи.

– Стварање јединственог информационог простора за чланове АПМСБ „Русија“ и њихове партнере у циљу што ефикаснијег коришћења свих расположивих ресурса и потенцијала, стварањем сопственог интернет портала, штампаних и електронских медија. Асоцијација је покренула прву радио емисију у Србији на руском језику „Прозор у Русију“ у чијој реализацији учествују руски сународници.

– Један од приоритета АПМСБ „Русија“ је привлачење младих у сферу малог бизниса, пуна подршка њиховим пословним идејама и укључивање младих у међународне културне, економске и научно-образовне токове кроз даљи развој програма међународне омладинске сарадње и размене у области омладинског рада, укључујући и подршку младих волонтера (волонтерског покрета).

Иако је акценат у наслову и самом карактеру Асоцијације стављен на мала и средња предузећа, учешће у њеном раду, као и активна сарадња, није ограничено искључиво на наведене категорије бизниса. Асоцијација је отворена и спремна за сарадњу са свим државним и не-државним актерима у Србији и Русији.